Artykuł w SEZONIE

W najnowszym numerze magazynu SEZON ukazał się obszerny materiał na temat ochrony żubrów w Polsce – od czasów gdy żyło ich u nas dużo, przez okres restytucji, do działań obecnych, wymagających rozsądnego, przemyślanego zarządzania rosnącą populacją. Działań, które – tak jak np. ostatnio planowany odstrzał eliminacyjny 10 wybranych ze względu na stan zdrowia osobników – nie zawsze są przyjmowane ze zrozumieniem przez opinię publiczną.

Autor artykułu, dr inż. Jacek Sagan, przedstawiając ten problem opisuje wieloletnią współpracę leśników i naukowców, która zaowocowała m.in. tym, że żyje u nas obecnie ponad półtora tysiąca żubrów – silnych i w dobrej kondycji. W tekście kilkakrotnie powołuje się na wypowiedzi prof. dr hab. Wandy Olech, przewodniczącej Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Artykuł pt. „Kolej na żubra” znajdą Państwo TUTAJ.