O transgranicznej współpracy i żubrach – w Gołdapi

P1020012

W Gołdapi odbyło się 23 marca kolejne polsko-rosyjskie spotkanie dotyczące Programu współpracy transgranicznej 2014–2020, a ściślej – planów wsiedlenia żubrów do obwodu kaliningradzkiego, tuż za naszą granicą, które są coraz bliższe realizacji. Spotkanie zorganizował dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Jaromir Krajewski, a udział wzięli w nim m.in. prof. Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, przedstawiciele […]

Czytaj dalej


Ważny projekt – z udziałem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów

3z

W lutym dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podpisał decyzję w sprawie realizacji „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe” – i weszła ona w życie już z pierwszym dniem marca. Projekt zaplanowany jest na 4 lata i trwać będzie do końca 2020 roku, a sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Leśnego w kwocie 40 mln zł. […]

Czytaj dalej


Zakończenie projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”

1

W Supraślu, w Akademii Supraskiej, odbyła się 10 marca konferencja „Żubr na pierwszym planie – 40 lat doświadczeń w ochronie gatunku w Puszczy Knyszyńskiej”, zorganizowana przez Nadleśnictwo Żednia, będące jednym z ważnych partnerów projektu (tu z sukcesem utworzono nowe stado wolnościowe). Szczególnie wiele miejsca poświęcono odtworzeniu i ochronie żubrów w Puszczy Knyszyńskiej, ale mówiono także […]

Czytaj dalej


Żubrów jest prawie 1700!

A

W Polsce żyje obecnie o 131 żubrów więcej niż w ubiegłym roku – zarówno w hodowlach zamkniętych, jak i w stadach wolnych. Jest ich łącznie 1698. Takie dane, na 31 grudnia 2016 r., zostaną umieszczone w najnowszej edycji Księgi Rodowodowej Żubrów. W 24 hodowlach zamkniętych (ośrodki hodowli żubrów, zagrody pokazowe, ogrody zoologiczne) mieszkają 243 zwierzęta […]

Czytaj dalej


Medal im. Wiktora Godlewskiego dla SMŻ

Zubry z Puszczy Knyszynskiej fot Michal Kosc / AGENCJA WSCHOD

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zostało laureatem nagrody im. Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz ochrony żubra, integrację środowiska i edukację przyrodniczą. Medale im. Wiktora Godlewskiego, XIX-wiecznego polskiego przyrodnika i badacza Syberii, gdzie przebywał jako zesłaniec, przyznawane są corocznie od 1992 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach za działania […]

Czytaj dalej