Debata o strategii dla żubrów

stado pod małym paśnikiemW Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie szerokiego grona osób zajmujących się żubrami i ich ochroną – przedstawicieli różnych instytucji, placówek naukowych, organizacji, nadleśnictw – z dr. Piotrem Otawskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, głównym konserwatorem przyrody. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów reprezentowała prezes, prof. Wanda Olech z SGGW, wiceprezes prof. Kajetan Perzanowski (Stacja Badawcza PAN w Ustrzykach Dolnych) oraz prof. Wojciech Bielecki, lekarz weterynarii specjalizujący się w medycznej opiece nad żubrami.

Rozmawiano o aktualnej sytuacji żubrów w Polsce zwracając uwagę na niespójny obecnie system zarządzania ich populacją w naszym kraju, co utrudnia racjonalny rozwój hodowli. Wskazywano na bolączki finansowe, a także na długotrwałość procedur administracyjnych, hamujących podejmowanie w terenie ważnych i pilnych decyzji. Sporo miejsca poświęcono chorobom nękającym żubry, a zwłaszcza gruźlicy, która jednak występuje dziś sporadycznie, sytuacja jest starannie monitorowana i problem wydaje się być opanowany.

Niestety, to długo oczekiwane przez specjalistów spotkanie w Ministerstwie Środowiska, po którym dużo sobie obiecywali, rozczarowało przybyłych. Profesorowi Perzanowskiemu nie udało się na wstępie przedstawić głównej prezentacji na temat żyjących w naszym kraju – i nie tylko – żubrów; działań i projektów z nimi związanych. Jak powiedziała później prof. Wanda Olech, która koordynuje plany rozwoju europejskich populacji, bez tej bazowej prezentacji, systematyzującej różnorodne zagadnienia, dalsze rozmowy przebiegały niezupełnie zgodnie z zamierzeniami. Także szereg argumentów przedstawianych przez ludzi od lat zajmujących się żubrami, jak się wydaje, nie spotkało się ze zrozumieniem przedstawicieli resortu.biegnaca na sniegu

Mam wrażenie, że minister chce dopasować życie do przepisów prawnych, a my chcemy przepisy prawne dopasować do życia. Liczymy na więcej zaufania do nas, fachowców i praktyków, mających już przecież bardzo bogate i uwieńczone sukcesem na skalę światową doświadczenie w opiece nad żubrami – mówi profesor Olech.

Na zakończenie na ręce dr. Piotra Otawskiego złożono petycję adresowaną do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, zawierającą postulaty dotyczące wprowadzenia jednolitych zasad w zakresie ochrony i gospodarowania populacją żubra w Polsce.

Uczestnicy rozmów mają nadzieję, że kierownictwo resortu z uwagą pochyli się nad tymi postulatami i czekają na ewentualne kolejne rozmowy w tych sprawach, oby w niedługim czasie.

Zdjęcia: Mieczysław Hławiczka