Głos Stowarzyszenia Miłośników Żubrów zyskuje na znaczeniu

Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zostało dopuszczone na prawach strony do udziału we wszystkich postępowaniach administracyjnych toczących się przed Generalnym Dyrektorem OŚ dotyczących wydawania zezwoleń na realizację niektórych czynności zakazanych w stosunku do osobników żubra (Bison bonasus).

Podanie z taką prośbą zostało złożone do GDOŚ 24 czerwca, cieszy więc szybka i pozytywna reakcja. SMŻ już bierze udział w toczącej się właśnie sprawie zgłoszonej przez jedno z nadleśnictw północno-wschodniej Polski.

Podobne pismo Stowarzyszenie Miłośników Żubrów skierowało do Ministra Środowiska – jako organu odpowiadającego za ten chroniony gatunek. 

Udział SMŻ, organizacji pozarządowej skupiającej liczne grono wybitnych specjalistów znających żubry i wszelkie aspekty ich hodowli, rozwoju populacji i ochrony, będzie w tego rodzaju postępowaniach na pewno bardzo pomocny dla urzędników podejmujących ostateczne decyzje nt. żubrów.