SONY DSC

Kilka refleksji po zdarzeniu za Odrą

Przede wszystkim zaistniała sytuacja jest dowodem na to, że dla migrującego samca żubra nawet tak duża rzeka jak Odra nie stanowi przeszkody. Decyzję o odstrzeleniu żubra podjął niemiecki lekarz weterynarii w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości oraz kierowców poruszających się po pobliskich drogach. Oczywiście szkoda, że takiego wyboru dokonał pochopnie, bez konsultacji z niemieckimi lub polskimi specjalistami. Być może decyzja lekarza weterynarii wynikała z niewiedzy i jest dla nas istotnym sygnałem, że świadomość w kwestii tego gatunku jest wciąż niewystarczająca. Jasno wskazuje potrzebę organizowania akcji edukacyjnych jak warsztaty, szkolenia czy konferencje. Kwestia podnoszenia świadomości i zaangażowania lokalnych społeczności wydaje się mieć znaczenie szczególne w przypadku wsiedlania żubrów . Z tego powodu przed planowanym utworzeniem stada w Puszczy Augustowskiej organizowaliśmy warsztaty i spotkania otwarte mające na celu wywołanie dyskusji i akceptacji dla planów wprowadzenia żubra wśród mieszkańców tamtejszych okolic.

W kontekście odstrzelonego żubra warto przypomnieć o projekcie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów The European Bison Conservation Center (EBCC), czyli międzynarodowej sieci zrzeszającej kraje, w których utrzymywane są żubry. EBCC ma za zadanie usprawniać przepływ i wymianę informacji pomiędzy europejskimi hodowcami żubrów oraz stworzyć platformę komunikacji między specjalistami zajmującymi się tym gatunkiem. Celem tych działań jest wdrażanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń niezależnie od istniejących różnic w podejściu do ochrony tego gatunku w poszczególnych krajach. Założenia tego projektu opierają się między innymi na wiedzy specjalistów, że ochrona gatunku powinna być rozpatrywana w kontekście szerszym niż krajowy. Zdarzenie z Niemiec potwierdza potrzebę takiej współpracy międzynarodowej.

Zdjęcie: Janusz Sochacki