Koniec pracy zawodowej zasłużonego leśnika

DSC03889Po 40 latach pracy w Nadleśnictwie Kobiór na emeryturę odszedł Wojciech Tęsiorowski, który przy ogromnym osobistym zaangażowaniu z bardzo dobrymi rezultatami prowadził leśnictwo będące ostoją żubra. Na zorganizowanej przez Nadleśnictwo uroczystości pożegnalnej padło wiele ciepłych słów, były serdeczne podziękowania za tyle lat owocnej, wspartej wiedzą i troską o żyjące tu zwierzęta działalności zawodowej – nierzadko wykraczającej poza formalny zakres obowiązków. Nie brakowało też oryginalnych upominków.

Od momentu utworzenia rezerwatu „Żubrowisko” w 1996 r. – po przejęciu hodowli żubrów przez Lasy Państwowe, leśniczy Wojciech Tęsiorowski stał się bezpośrednim zarządcą pszczyńskiego stada żubrów i zorganizował tę hodowlę na bardzo wysokim poziomie. Zmodernizowana została m.in. infrastruktura techniczna, odtworzona baza żerowa, a dzięki profesjonalnej obsłudze weterynaryjnej stado nie boryka się z żadnymi problemami zdrowotnymi.

Czytelnicy i użytkownicy jedynego w Polsce podręcznika dla obecnych i przyszłychDSC08541 hodowców żubrów znajdą nazwisko Wojciecha Tęsiorowskiego wśród jego współautorów.

Jak podkreślano podczas pożegnania – odchodzący na emeryturę leśniczy był także wyjątkowym wychowawcą kadry zawodowej leśników i jego udział w ochronie śląskiej przyrody jest nie do przecenienia.

Oczywiście koniec mojej pracy zawodowej nie oznacza zerwania kontaktu z żubrami, zwłaszcza że mieszkam blisko zagrody pokazowej, ani ze środowiskiem „żubrologów” – mówi Wojciech Tęsiorowski. – Opłaciłem kolejną składkę Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, którego od lat jestem członkiem, i wybieram się na tegoroczną konferencję do Bałtowa. A najbliższe plany? Być może będę trochę podróżował, zwiedzał. Mogę też dodać, że te „40 lat minęło jak jeden dzień” – jak w słowach piosenki…

Na początku marca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek odznaczył emerytowanego leśnika Brązowym Krzyżem Zasługi. Gratulujemy!

Zdjęcia: Zygmunt Kwapis