List do Państwowej Rady Ochrony Przyrody

pismo do PROPJak pisaliśmy 23 lutego, na ręce prof. Wandy Olech-Piaseckiej, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody wystosował list – w odpowiedzi na pismo SMŻ ze stycznia. Dziś publikujemy odpowiedź Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Przypomnijmy w największym skrócie: korespondencja między PROP a SMŻ rozpoczęła się po wydaniu przez PROP (w grudniu) opinii na temat niewłaściwego – jej zdaniem – systemu ochrony żubrów w Polsce i podejmowania działań, z którymi Rada się nie zgadza. Pismo to nie zostało pozostawione przez Stowarzyszenie bez odpowiedzi, a cała wymiana argumentów jest na bieżąco odnotowywana na naszej stronie.

W aktualnym piśmie (z dn. 14 marca) skierowanym do przewodniczącego PROP, p. Andrzeja Kepela, w której prof. Wanda Olech-Piasecka w imieniu członków i Zarządu SMŻ odnosi się do treści listu PROP z lutego, możemy przeczytać m.in.:

Opinia PROP z dnia 24 grudnia, jak i przesłane pismem z dnia 20 lutego br. wyjaśnienia, według nas nie są jedynie kontestowaniem sposobu wydawania decyzji administracyjnych, ale dotyczą metod i zasad prowadzenia populacji gatunku. Zatem podtrzymujemy nasze stanowisko, szczególnie że zgadzamy się z brakiem rzetelnej dyskusji na forum PROP. Uważamy, że zrównoważone użytkowanie przyrody jest właściwą metodą jej ochrony, gdyż są to zasoby odnawialne. Należy zwrócić uwagę na uzyskiwane efekty”.

I dalej: (…) „Podtrzymujemy stanowisko, że opinia PROP krytykuje dotychczasowe sposoby ochrony żubra i jednocześnie nie prezentuje rozwiązań alternatywnych. W tej sytuacji traktujemy tę opinię jako niekonstruktywną. (…) Faktem jest, że populacja żubra wzrasta w tempie 10% rocznie, a nie jest to gatunek, który może być utrzymywany w dowolnym miejscu i w dowolnej liczbie (…)”.

A na końcu: „SMŻ jako organizacja non profit, której głównym celem jest aktywowanie wszelkich działań na rzecz ochrony gatunku Bison bonasus ma jednak nadzieję, że dojdzie do konstruktywnej dyskusji z udziałem wszystkich stron zaangażowanych w zrównoważoną ochronę przyrody tego ważnego dla Polski i Europy gatunku. Dyskusji, której efektem będzie wypracowanie jednej, realnej, długoterminowej strategii, pozwalającej na rozwój populacji zarówno na wolności, jak i w niewoli”.

Cały list można przeczytać TUTAJ