Medal im. Wiktora Godlewskiego dla SMŻ

Zubry z Puszczy Knyszynskiej fot Michal Kosc / AGENCJA WSCHODZ przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zostało laureatem nagrody im. Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz ochrony żubra, integrację środowiska i edukację przyrodniczą.

Medale im. Wiktora Godlewskiego, XIX-wiecznego polskiego przyrodnika i badacza Syberii, gdzie przebywał jako zesłaniec, przyznawane są corocznie od 1992 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach za działania na rzecz ochrony przyrody i popularyzację wiedzy przyrodniczej. W tej miejscowości przyszedł na świat.

Nagrodę przyznała Kapituła, w której skład wchodzą naukowcy, przyrodnicy i samorządowcy, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego.

Wręczenie medali odbędzie się 12 maja – podczas uroczystej sesji krzewiącej wśród miejscowego społeczeństwa wiedzę sozologiczną, przyrodniczą i historyczną. Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia nagrodę odbiorą: prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Piotr Tadeusz Kąkol z Warszawy i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcie: Michał Kość (Agencja Wschód)