Narodowy Dzień Bizona w Stanach Zjednoczonych

4 listopada w Stanach Zjednoczonych świętowano Narodowy Dzień Bizona. Obchodzi się go w pierwszą sobotę listopada już od 2012 roku. Amerykanie celebrują w ten sposób ekologiczny, kulturowy, historyczny i gospodarczy wkład bizona w dobro narodowe USA. Jest to też sposób na podziękowanie osobom zajmującym się ochroną tych zwierząt – naukowcom, specjalistom, plemionom indiańskim, federalnym zarządcom bizonów i lokalnym producentom, którzy w ostatnich latach połączyli swoje siły, żeby wspólnie kontynuować sukcesy w przywracaniu tego gatunku Ameryce Północnej.

Ostatnie zbiorowe wysiłki obejmują tworzenie nowych stad bizonów na terenach plemiennych i publicznych, rozszerzanie tych obszarów, aby umożliwić występowanie większych grup zwierząt, prowadzenie badań naukowych i angażowanie społeczeństwa w edukację i wolontariat. Pomimo tego, że jeszcze wiele wyzwań czeka osoby zajmujące się ochroną bizonów, ten dzień ma na celu uczczenie kamieni milowych wspólnych działań i podkreślenie roli, jaką bizony odegrały w historii Ameryki i ekologii Ameryki Północnej.

Warto dodać, że w 2016 roku Prezydent Barack Obama podpisał tzw. National Bison Legacy Act, dzięki czemu bizon stał się narodowym ssakiem Stanów Zjednoczonych.

Marzy nam się Narodowy Dzień Żubra oraz polski National Wisent Legacy Act!

Zdjęcia z Parku Narodowego Yellowstone – Wanda Olech i Janusz Sochacki