Nowe żubry w nowej puszczy

Prezes SMŻL1110304 (2)a prof. Wanda Olech – koordynator projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” – realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – odwiedziła nadleśnictwa Gołdap (Puszcza Romincka) i Augustów (Puszcza Augustowska). Zaplanowany na lata 2014–2016 jest w pewnym stopniu kontynuacją zakończonego już (i dodajmy: bardzo udanego) projektu „Ochrona in situ żubra – część północno-wschodnia”. Ma na celu rozszerzenie zasięgu żubrów w tej części naszego kraju i rozproszenie istniejącej populacji, co ma bardzo duże znaczenie dla gatunku i wzmocnienia genetycznego tych zwierząt. Wymienione nadleśnictwa formalnie nie brały udziału we wcześniejszych działaniach, natomiast są beneficjentami obecnegL1110289 (2)ao projektu. Prof. Wanda Olech spotkała się z nadleśniczymi, by omówić szczegóły współpracy i przewidywane przedsięwzięcia. Na terenie Puszczy Augustowskiej żyją już od pewnego czasu dwa żubry, samce, które przywędrowały tu samorzutnie. Trwają przymiarki do powiększenia tej liczby. Z badań i analiz przeprowadzonych w projekcie ”in situ” wynika, że najlepszymi terenami dla ewentualnego nowego małego stada są Nadleśnictwo Augustów i Nadleśnictwo Płaska. W Puszczy wykonano już pewne prace, które poprawiają warunki środowiska pod kątem żubrów: m.in. ułatwiono dostęp do wody i zrekultywowano śródleśne łąki. Ślady wskazują, że przynajmniej jeden z byków już z tego korzysta. UdoL1110293 (2)agodnienia przydają się również innym dużym kopytnym, które tam żyją. W Puszczy Rominckiej będą przeprowadzane badania ekostemów leśnych pod kątem możliwości wsiedlenia tam niewielkiej grupy żubrów, ale oczywiście nie bez akceptacji lokalnej społeczności, co jest niezbędne dla udanych działań ochronnych. Projekt „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” jest w 85% dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Projekt prowadzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a beneficjentami są Białowieski Park Narodowy i 12 nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka (Puszcza Białowieska), L1110307 (2)aKrynki, Supraśl, Waliły, Żednia (Puszcza Knyszyńska), Augustów, Płaska (Puszcza Augustowska), Gołdap (Puszcza Romincka), Borki i Czerwony Dwór (Puszcza Borecka). Na zdjęciach(fot. Nadleśnictwo Augustów) prace adaptacyjne przeprowadzane przede    wszystkim z myślą o żubrach w Puszczy Augustowskiej.