O projekcie LIFE w Jabłonowie

8Według danych na ostatni dzień grudnia ubiegłego roku, w województwie zachodniopomorskim żyło w dwóch dużych wolnych stadach 159 żubrów, a w zagrodzie pokazowej w Jabłonowie („Dzika zagroda”) – 5. Teraz na wolności żubrów jest już na pewno więcej, bo przychodzą na świat młode, ale w ogóle, w przyszłości ma ich być łącznie co najmniej 190. Będą też zamieszkiwać większy obszar, odpowiednio do tego dostosowany.

Tak zakłada bowiem projekt LIFE „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”, którego oficjalna inauguracja odbyła się w połowie czerwca na terenie Bazy Obsługi Żubrów w Jabłonowie. Projekt prowadzony jest przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i będzie trwać do 2018 r. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji ok. 30 osób – przedstawiciele władz regionu, samorządowcy, leśnicy – wysłuchało kilku referatów przybliżających założenia projektu oraz kwestie dotyczące ochrony żubrów i zarządzania ich populacjami w Polsce (prezentacje przygotowali Magdalena Tracz i Maciej Tracz z ZTP, prof. Wanda Olech z SGGW i prof. Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży). Po zakończeniu wykładów goście zwiedzili „Dziką Zagrodę”. Podczas spotkania odbyło się także posiedzenie inauguracyjne Rady Projektu, która ustaliła harmonogram prac w jego ramach.

Pewne działania już się zresztą zaczęły: miały miejsce m.in. pierwsze warsztaty dla lokalnej społeczności na temat akceptacji żubrów na tym terenie i minimalizowania szkód wyrządzanych przez nie. To ważny aspekt projektu, bo obszar północno-zachodniej Polski jest silnie zagospodarowany, ale szczęśliwie – mieszkańcy są tu do żubrów pozytywnie nastawieni, traktując je jako wizytówkę regionu.

Zdjęcia: Baza Obsługi Żubrów w Jabłonowie