O projekcie LIFE – w Nadleśnictwie Ełk

IMG_20151023_094915aW Malinówce, w Nadleśnictwie Ełk zebrało się 36 osób reprezentujących urzędy i instytucje zaangażowane w planowanie projektu LIFE, dotyczącego tworzenia metapopulacji i ochrony żubrów w Polsce wschodniej oraz jego realizacji we współpracy z Białorusią i Litwą. W spotkaniu uczestniczyli tym razem tylko Polacy – przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zainteresowanych nadleśnictw i naukowcy.

Na wstępie prof. Wanda Olech przedstawiła założenia projektu w jego polskiej części, a dr Daniel Klich omówił ogólne zasady sporządzania projektów LIFE, wymagających szczególnej staranności.

Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja. Z uznaniem przyjęto duży zakres przewidywanych działań ochronnych i plany związane z wsiedleniem żubrów w nowe tereny (chociaż niezależnie od planów żubry już się pojawiają w IMG_20151023_131132amiejscach, gdzie ich dotąd nie było, np. w Nadleśnictwie Bielsk), podkreślano jednak konieczność uzyskania akceptacji społecznej dla tych zamierzeń. Niezbędne są badania sprawdzające przydatność siedlisk dla żubrów.

Wiele z tych wątpliwości zostało rozwianych przez prowadzących zebranie i przez leśników, którzy już od początku trwającego obecnie projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” zarówno badania, jak i działalność edukacyjną wśród lokalnych społeczności z powodzeniem przeprowadzili i prowadzą. Rozmawiano też o sprawach finansowych związanych m.in. z dokarmianiem żubrów i wypłatami odszkodowań w przypadku czynienia przez nie szkód.

Co do współpracy z partnerami z Białorusi i Litwy – podkreślano przede wszystkim znaczenie ujednoliconego monitoringu stad, również pod kątem genetycznym, co pozwoli na właściwy wybór zwierząt do przemieszczania i rozprzestrzeniania populacji. Mowa była też o dzieleniu się wiedzą, dobrymi praktykami i organizowaniu wspólnych warsztatów i szkoleń. Współpraca ta, nieformalna i robocza istnieje już zresztą od dawna i bardzo dobrze się układa.

Spotkanie międzynarodowe – już wkrótce.

Zdjęcia: Krzysztof Głowacz