O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Dnia 26 listopada 2005 roku odbyło się w Warszawie I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, czyli European Bison Friends Society. Na Zebraniu tym wybrano Prezesa i Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem SMŻ została pani profesor dr hab. Wanda Olech – Piasecka z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt na wydziale Nauk O Zwierzętach SGGW w Warszawie. Obecnie członkami SMŻ jest ponad 200 osób; wielu z nich to specjaliści z dziedzin związanych z ekologią, genetyką, weterynarią, hodowlą, a także inne osoby bezpośrednio związane z działaniami na rzecz ochrony żubra – kierownicy ośrodków hodowli oraz nadleśniczowie.

Głównym celem działalności SMŻ jest wspieranie działań na rzecz ochrony żubra (Bison bonasus). Terenem działań jest obszar kraju, lecz jak wynika ze Statutu do realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Polski. Swój cel SMŻ realizuje poprzez prowadzenie działalności dydaktyczno – oświatowej, wydawniczej i dokumentacyjnej. Współpracujemy z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz organizujemy konferencje i zjazdy naukowych dotyczących biologii i ochrony żubra.

Obraz1KRS – 0000241764

REGON – 140339365

NIP – 951-218-71-01

STATUT