O transgranicznej współpracy i żubrach – w Gołdapi

P1020012W Gołdapi odbyło się 23 marca kolejne polsko-rosyjskie spotkanie dotyczące Programu współpracy transgranicznej 2014–2020, a ściślej – planów wsiedlenia żubrów do obwodu kaliningradzkiego, tuż za naszą granicą, które są coraz bliższe realizacji.

Spotkanie zorganizował dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Jaromir Krajewski, a udział wzięli w nim m.in. prof. Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, przedstawiciele nadleśnictw Czerwony Dwór i Gołdap oraz RDLP Białystok, a ze strony rosyjskiej przedstawiciele Ministerstwa Zasobów Przyrodniczych i Ekologii Obwodu Kaliningradzkiego. Rozmawiano przede wszystkim o turystycznych aspektach ewentualnego utworzenia pokazowej zagrody żubrów, która mogłaby być dużą atrakcją wspomagającą rozwój regionu, a jednocześnie stanowić miejsce aklimatyzacji zwierząt przed ich ewentualnym wypuszczeniem na wolność.

Brane pod uwagę są dwie lokalizacje – miejscowość Muszkino, gdzie już istnieje hodowla jeleni, oraz obszar Wisztynieckiego Parku Regionalnego.

W polskiej części Puszczy Rominckiej także planowane jest w niedalekiej przyszłości utworzenie dzikiego stada żubrów.

Zdjęcia: Ksenia Krajewska