Obrady w Damerower Werder

WP_20150507_009W Damerower Werder – wiodącym niemieckim rezerwacie żubrów, na półwyspie o tej samej nazwie, w Meklenburgii, odbyło się robocze spotkanie 4 niemieckich regionalnych biur EBCC (European Bison Conservation Center). Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów: prezes Wanda Olech, która przedstawiła tam specjalnie przygotowaną prezentację, dr Zuza Nowak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW, oraz dr Jan Raczyński – redaktor Księgi Rodowodowej Żubrów.

Głównymi tematami obrad były szeroko rozumiane sprawy organizacyjne, w tym także finansowanie prowadzenia hodowli żubrów, zapewniające zarówno dobry, również pod względem genetycznym, stan populacji, jak i jej dalszy rozwój. Rozmawiano o metodach pozyskiwania funduszy i przygotowaniu długoterminowych planów dotyczących ochrony gatunku.

Uczestnicy spotkania w Damerower Werder nie spędzili czasu wyłącznie w zamkniętej sali. Ładna pogoda sprzyjała zwiedzaniu rezerwatu, gdzie żyjące w stanie półwolnym żubry prezentowały się doskonale. Ośrodek jest chętnie odwiedzany przez turystów i dba o to, by w atrakcyjny sposób przyciągać całe rodziny. Przy ścieżkach edukacyjnych ustawiono n.p. oryginalne drewniane rzeźby – plon międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego, podczas którego artyści tworzący postać żubra, posługiwali się piłą mechaniczną. W rezerwacie, na obszarze ponad 300 ha, żyje obecnie ok. 20 zwierząt. W ciągu 60 lat trwania hodowli przyszło tu na świat ponad 300 cieląt.

W pobliskim wielkim parku-rezerwacie Ivenacker można z kolei podziwiać jedne z najstarszych europejskich dębów, z których jeden ma podobno ok. 1000 lat.

Zdjęcia: prof. Wanda Olech i dr Jan Raczyński