Osiem polskich żubrów zamieszka w Hiszpanii

Kolejne żubry pochodzące z polskich hodowli zamkniętych wzbogacą europejskie zagrody. Tym razem punktem docelowym są hiszpańskie prowincje Valencia oraz Castilla León. 

Wybrane osobniki pochodzą z zagród w Parku Pszczyńskim, rezerwacie w Pszczynie-Jankowicach oraz Ośrodku Hodowli Żubrów w Niepołomicach. Z Jankowic wyruszyły trzy samice – trzyletnia Policjantka, dwuletnia Plamalwa oraz urodzona w zeszłym roku Poluda. Z kolei Park Pszczyński opuściły trzyletnia Plista II i dwuletnia Pleciuga II. Z niepołomickiego OHŻ wyjechała natomiast dwuletnia Pola III oraz dwa czteroletnie samce Polot III i Polmos.

Dystans, który pokonały polskie żubry wynosi ponad 2,5 tysiąca kilometrów.

Według danych z Księgi Rodowodowej Żubrów w 2016 roku żyło w Hiszpanii 70 osobników. Osiem żubrów z Polski w znacznym stopniu wzbogaci hiszpańską populację tego gatunku.

Zwierzęta bezpiecznie dotarły do swoich docelowych zagród pomimo ataku srogiej zimy, która znacznie utrudniła sytuację na drodze. Żubry spędzą w zagrodach aklimatyzacyjnych przynajmniej miesiąc, a następnie dołączą do swoich nowych stad.

Cały proces transportu osobiście nadzoruje Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Prezes SMŻ profesor Wanda Olech. Przewóz zwierząt zrealizowano w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” trwającego do końca 2020 roku.

Fot. Jacek Patyk