Żubrów jest prawie 1700!

A

W Polsce żyje obecnie o 131 żubrów więcej niż w ubiegłym roku – zarówno w hodowlach zamkniętych, jak i w stadach wolnych. Jest ich łącznie 1698. Takie dane, na 31 grudnia 2016 r., zostaną umieszczone w najnowszej edycji Księgi Rodowodowej Żubrów. W 24 hodowlach zamkniętych (ośrodki hodowli żubrów, zagrody pokazowe, ogrody zoologiczne) mieszkają 243 zwierzęta […]

Czytaj dalej


Medal im. Wiktora Godlewskiego dla SMŻ

Zubry z Puszczy Knyszynskiej fot Michal Kosc / AGENCJA WSCHOD

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zostało laureatem nagrody im. Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz ochrony żubra, integrację środowiska i edukację przyrodniczą. Medale im. Wiktora Godlewskiego, XIX-wiecznego polskiego przyrodnika i badacza Syberii, gdzie przebywał jako zesłaniec, przyznawane są corocznie od 1992 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach za działania […]

Czytaj dalej


Odpowiedź prof. Wandy Olech na artykuł w „Polityce”

zdj. IES

W tygodniku „Polityka” ukazał się 1 marca artykuł Joanny Podgórskiej „Nie strzelać do ikony”, na temat zarządzania żubrami w Polsce i planów redukcji o 10 osobników stada w Puszczy Boreckiej. W obszernym tekście znalazły się m.in. opinie i sformułowania, które są niezgodne ze stanem faktycznym i w złym świetle stawiają ogromną rzeszę ludzi pracujących od […]

Czytaj dalej


Artykuł w SEZONIE

W najnowszym numerze magazynu SEZON ukazał się obszerny materiał na temat ochrony żubrów w Polsce – od czasów gdy żyło ich u nas dużo, przez okres restytucji, do działań obecnych, wymagających rozsądnego, przemyślanego zarządzania rosnącą populacją. Działań, które – tak jak np. ostatnio planowany odstrzał eliminacyjny 10 wybranych ze względu na stan zdrowia osobników – […]

Czytaj dalej


Dobry rok w Zachodniopomorskiem

3

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które zajmuje się ochroną i monitoringiem tamtejszej populacji żubrów, jako pierwsze w Polsce w tym roku zgłosiło już pełne dane do najnowszego wydania Księgi Rodowodowej Żubrów. Wolne stado wyraźnie się powiększyło i liczy obecnie 205 osobników (taka liczba będzie wpisana do rejestru na dzień 31 grudnia 2016). To o 21 więcej niż […]

Czytaj dalej