Pierwsze warsztaty w nowym projekcie

We Włocławku odbyły się 18 i 19 kwietnia pierwsze dwa warsztaty w nowym projekcie „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim. Uczestników gościła – dzięki uprzejmości prorektora Władysława Kubiaka – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. W organizacji bardzo pomógł też Stowarzyszeniu przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Grzegorz Wiśniewski.

Na spotkania przybyli licznie nauczyciele szkół podstawowych (19-ego) i ponadpodstawowych (18-ego) oraz myśliwi. Warto bowiem przypomnieć (o czym pisaliśmy przy okazji inauguracji projektu), że środowisko myśliwych prowadzi wiele akcji uczących dzieci pomagania przyrodzie, ale często brak im przygotowania pedagogicznego. Pierwszego dnia warsztatów obecnych było 60, a drugiego – 100 osób, które bardzo wysoko oceniły poziom prezentacji i korzyści, jakie mogą z tych warsztatów wynieść. Dla SMŻ i PZŁ był to ważny i wyraźny sygnał, że tematyka zaproponowana w projekcie jest nie tylko interesująca, ale i bardzo potrzebna jako pomoc dla nauczycieli w realizacji i uatrakcyjnianiu programu realizowanego w szkołach.

Wstępną prelekcję o bioróżnorodności wygłosiła prof. Wanda Olech, a kolejne referaty przygotowali pracownicy naukowi warszawskich wyższych uczelni. Słuchacze podkreślali w dyskusji, że bardzo cenne, a nierzadko zaskakujące było dla nich to, że naukowcy ze szkół wyższych nie są „zasklepieni” hermetycznie w swoich specjalistycznych badaniach, ale mając tak szeroką wiedzę dotyczącą najnowszych nurtów i problemów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, którą umiejętnie i ciekawie potrafią się dzielić, wychodzą z atrakcyjną ofertą edukacyjną.

Dwudniowym warsztatom projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” towarzyszyła wystawa fotografii przyrodniczej, można było też podziwiać imponującą kolekcję motyli. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów, w tym telewizji CWTV24 z Włocławka, w której prof. Wanda Olech w 20-minutowej rozmowie mówiła o założeniach projektu oraz o znaczeniu ochrony różnorodności biologicznej (do obejrzenia TUTAJ). Udzieliła także wywiadu Polskiemu Radiu PIK – Radiu Pomorza i Kujaw z Bydgoszczy.

Dodatkową atrakcją warsztatów był obiad w stylu skandynawskim, ponieważ projekt jest wspierany finansowo z funduszy EEA Grants, czyli pieniędzy pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Uczestnicy zajęć we Włocławku już wkrótce otrzymają bezpłatnie pakiet materiałów edukacyjnych, w tym płytę multimedialną, które mogą być przydatne podczas prowadzenia lekcji i przy planowaniu wycieczek tematycznych.

Zdjęcia: Magda Trzeciak (SMŻ), Magdalena Łopieńska (SGGW), www.q4.pl