Polsko-białoruski projekt nabiera rumieńców

2W Kamieniukach, w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej odbyło się całodzienne spotkanie grupy specjalistów przygotowujących wspólny projekt dotyczący lepszej ochrony i poprawy warunków bytowania żubrów oraz ich rozprzestrzeniania w obu krajach. Ma być zgłoszony do programu LIFE+, finansowanego ze środków unijnych. Pomysł narodził się wiosną podczas konferencji dotyczącej bioróżnodności w Mińsku i obecnie wkracza w etap konkretnego planowania działań.

Ze strony polskiej obecni byli m.in. prof. Wanda Olech (SGGW, prezydent EBCC – European Bison Conservation Center), prof. Kajetan Perzanowski (Stacja Badawcza Fauny Karpat PAN), Jerzy Dackiewicz (Białowieski Park Narodowy) i kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli trzech regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – w Białymstoku, Olsztynie i Krośnie. Gospodarzy reprezentowali m.in. wiceminister zasobów naturalnych i ochrony środowiska Białorusi Igor Kaczanowski, dyrektor Białowieskiego PN na Białorusi4 Aleksander Bury i dr Michał Nikiforow z Naukowego Centrum Zasobów Przyrodniczych Państwowej Akademii Nauk wraz z pracownikami. Przybyła też grupa osób z Litwy, z Bałtyckiego Forum Środowiskowego.

Spotkanie służyło przede wszystkim sprecyzowaniu celów i założeń projektu oraz określeniu zadań na najbliższą przyszłość, ale i wzajemnemu poznaniu się fachowców, którzy będą ze sobą blisko współpracować. Do połowy września strony mają przygotować zakres zamierzeń, natomiast w listopadzie podobne rozmowy odbędą się w naszym kraju.

Zdjęcia: Krzysztof Głowacz