POPIAST i PODLAS w Gołuchowie

Dwa małe byczkOKL 3Ai, urodzone w lipcu i październiku w zagrodzie pokazowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie mają już imiona: POPIAST i PODLAS. Wybrano je w konkursie, na które napłynęło 530 propozycji. Przed ogłoszeniem werdyktu jury musiało sprawdzić w redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów, czy któreś z imion nie jest już „zajęte” – a było tak w wielu przypadkach. Coraz trudniej jest bowiem wymyślić coś nowego, przy czym dodatkową trudnością są obowiązkowe dwie pierwsze litery imienia: w tym wypadku PO.

Ojcem obu cieląt jest POGAJ, natomiast mamy to PODUSTA i POINSECJA.

Piszemy o nich, ponieważ będą je mogli zobaczyć uczestnicy corocznej międzynarodowej konferencji żubrowej organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, zaplanowanej na 13–14 września 2017. Odbędzie się w pobliskim Ostrowie Wielkopolskim, a zwiedzanie Ośrodka jest jednym z punktów programu.

Więcej szczegółów o OKL w Gołuchowie i konkursie na imiona żuberków na stronie: http://www.okl.lasy.gov.pl

Zdjęcia: Archiwum OKL w Gołuchowie