Prezes SMŻ pokieruje PROP

DSC_4667Profesor Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, została przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody – organu opiniodawczo-doradczego w zakresie ochrony przyrody działającego przy ministrze środowiska. Nowy skład PROP został powołany w ubiegłym tygodniu przez ministra Jana Szyszkę i na pierwszym posiedzeniu zebrał się w poniedziałek, 16 maja. Prof. Olech była już w latach 2009–2014 członkiem Rady, pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji ds. Ochrony Zwierząt.

Za najważniejsze w obecnej chwili prof. Wanda Olech uważa pilne uporanie się z istniejącymi zaległościami. – Rada, jak się okazuje, zalega z 80 opiniami dotyczącymi CITES, czyli międzynarodowego handlu roślinami i dzikimi zwierzętami, i to trzeba szybko nadrobić. Konieczne jest też opracowanie planów pracy poszczególnych komisji, a jest ich sześć. Ponieważ przedstawiciele PROP powinni brać udział w pracach komisji konkursowych przy wyborze dyrektorów parków narodowych – a trwa obecnie kilka takich konkursów – musimy się w nie włączyć – mówi nowa przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Za ważne uważa także stworzenie nowej, czytelnej i profesjonalnie prowadzonej strony internetowej pokazującej na bieżąco działania PROP.

Pani prezes serdecznie gratulujemy wyboru.