Prof. Wanda Olech otrzymała nagrodę im. Dyrektora Adama Loreta

nagrodaPodczas obchodów Święta Lasu, zorganizowanych 26 maja w Jedlni-Letnisku, w Nadleśnictwie Radom, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów prof. dr hab. Wanda Olech została uhonorowana prestiżową nagrodą im. Adama Loreta. To nagroda przyznawana od 2001 r. (z kilkuletnią przerwą) przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych m.in. za najlepiej zrealizowane przedsięwzięcia służące ochronie i doskonaleniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a także za najbardziej doniosłą, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, pracę naukową zakończoną i zrealizowaną na terenie Polski, dotyczącą szeroko pojętego leśnictwa

Na dyplomie, który otrzymała laureatka widnieje napis „…za opracowanie i wdrożenie projektu kompleksowej ochrony populacji żubrów w Polsce, zwłaszcza za program monitoringu genetycznego dzikich stad oraz zasługi w odtworzeniu stada żubrów w dolinieFullSizeR górnego Sanu”.

– Nagroda sprawiła mi ogromną radość i satysfakcję – mówi prof. Wanda Olech. – Otrzymałam ją z rąk leśników, z którymi trwającą od lat współpracę bardzo sobie cenię, i bez których ochrona żubra w Polsce – tak skuteczna, dająca tak dobre rezultaty, podziwiane na świecie – byłaby po prostu niemożliwa. Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta jest więc uszanowaniem i moich wysiłków.

W uroczystościach brali udział m.in. minister Jan Szyszko, dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, parlamentarzyści ziemi radomskiej, leśnicy, duchowni i zaproszeni goście. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

Patron nagrody, Adam Loret, był pierwszym dyrektorem Lasów Państwowych. W latach 30. XX wieku nakreślił wizję funkcjonowania organizacji. Według niej las pełni wiele różnorodnych funkcji, a produkcja drewna jest tylko jedną z nich.

Zdjęcie: Filip Kaczanowski