Profesor Wanda Olech z nominacją

KPRP_1aW miniony czwartek, 23 kwietnia, prof. Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, odebrała z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. Podczas uroczystości, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim, prezydent wręczył akty nominacyjne 57 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Czy dla pani profesor to już ukoronowanie dotychczasowych działań – zarówno na polu naukowym, jak i m.in. administracyjnym (bo, przypomnijmy, jest dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, kieruje projektami dotyczącymi ochrony żubra i innych gatunków zagrożonych w Polsce, edukacji przyrodniczej, bioróżnorodności, a także  angażuje się w działania toczące się na arenie międzynarodowej)?

W żadnym wypadku. To przede wszystkim silna motywacja do dalszej pracy, zobowiązanie do tego, by to, co robię robić jeszcze lepiej i intensywniej – mówi prof. Wanda Olech. – Oczywiście to także wielka satysfakcja.

Pani profesor bardzo serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: Wojciech Olkuśnik, Kancelaria Prezydenta RP