Projekt na finiszu

DSC01066cTrwający ponad dwa lata projekt „O bioróżnorodności dla przyszłości, czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, mający na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej dobiega końca. Chociaż do zorganizowania pozostały jeszcze jedne warsztaty – z zaplanowanych 32, w 16 województwach) – już można jego przebieg i wyniki podsumować. Takie podsumowanie odbyło się 27 października podczas konferencji na terenie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.

Koncepcja projektu narodziła się w Stowarzyszeniu Miłośników Żubrów, które miało już bogate doświadczenia w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, prowadząc wcześniej m.in. projekt „Tropem żubra” oraz aktywnie popularyzując wiedzę przyrodniczą podczas pikników i festynów (np. Dni SGGW, Dni Żubra w Lutowiskach). Praktyka pokazała, że wiedza na temat polskiej fauny i flory i ogólnie bioróżnorodności jest w naszym społeczeństwie nader skromna.

Tym razem więc zdecydowano się na projekt skierowany bezpośrednio do osób przekazujących wiedzę uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych – do nauczycieli oraz edukatorów, czyli osób prowadzących np. wycieczki przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, mających bezpośredni kontakt z młodymi odbiorcami. W praktyce byli to przede wszystkim myśliwi, ale także np. pracownicy nadleśnictw czy członkowie ekologicznych organizacji pozarządowych. Celem organizowanych warsztatów było niesienie wsparcia metodycznego w pogłębianiu i przekazywaniu wiedzy na temat bioróżnorodności.

Obecność myśliwych w projekcie jest nieprzypadkowa, bo SMŻ realizował projekt w partnerstwieDSC01077c z Polskim Związkiem Łowieckim – dysponującym ośrodkami edukacyjnymi, mającym również duże doświadczenie we współpracy ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego. PZŁ znacząco pomógł w rozpowszechnianiu informacji o zaplanowanych w projekcie bezpłatnych warsztatach.

O genezie projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości, czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, zainaugurowanego w 2014 r., mówiła Magdalena Kaczmarek-Okrój, a jego przebieg podsumowała prezes SMŻ prof. Wanda Olech, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. – Z ankiet wypełnianych przez uczestników warsztatów, gdzie trzeba było ocenić konkretne elementy wynika, że nasz projekt był dobrym pomysłem, a i jego realizacja okazała się udana. Był, zdaniem nauczycieli i edukatorów, bardzo potrzebny. Wielu z nich wzięłoby udział w takich warsztatach nawet gdyby były odpłatne. Wszyscy – w mniejszym lub większym stopniu – skorzystali, spotkania były dla nich przydatne. Nie brakowało entuzjastycznych opinii. To dla nas duża satysfakcja. Czas może więc pomyśleć o nowym projekcie tego typu – przecież rośliny czy grzyby też są interesujące, a mniej nawet znane od zwierząt?… powiedziała prof. Olech

Wkład Polskiego Związku Łowieckiego w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, wynikający z jego zadań statutowych, a w kończący się projekt w szczególności, omówił Bartłomiej Popczyk. W drugiej części konferencji można było też wysłuchać jego wykładu na temat różnorodności biologicznej i gatunków inwazyjnych – autor jest bowiem pracownikiem naukowym SGGW i członkiem PZŁ.

DSC01096aO materiałach edukacyjnych płytach multimedialnych, podręcznikach i scenariuszach lekcji oraz o możliwościach jakie dają podczas przygotowywania zajęć mówiła Marlena Wojciechowska.

Na konferencji obecny był podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, odpowiedzialny m.in. za pracę Departamentu Edukacji i Komunikacji Społecznej. Gorąco pogratulował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt „O bioróżnorodności…”, wysoko oceniając jego zakres, zasięg i efekty. To bardzo potrzebne działanie, ponieważ sam wiem, z bezpośrednich kontaktów z ludźmi, jak słabo znana jest nasza rodzima przyroda. Kluczem do ochrony bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń jest wiedza – i stąd gratulacje dla autorów tego projektu, bo umiejętnie ją przekazywali.

W kuluarach rozwieszono kilkadziesiąt obrazków nadesłanych przez dzieci w różnym wieku z całej Polski na konkurs plastyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Zachwycało bogactwo pomysłów i technik – a warunek był tylko jeden: praca musiała wiązać się z tematem „Bioróżnorodność i jej ochrona”. Przyznano 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.

Ostatnie warsztaty w projekcie „O bioróżnorodności dla przyszłości, czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” odbędą się w województwie dolnośląskim. O terminie powiadomimy na naszej stronie. Polecamy też stronę http://www.sarnazjeleniem.smz.waw.pl

Zdjęcia: Elżbieta Strucka