Rozmowy w obwodzie kaliningradzkim

WP_20160830_18_52_22_ProW Bałtijsku odbyło się zaplanowane przed dwoma miesiącami kolejne spotkanie ekspertów na temat wprowadzenia żubrów do obwodu kaliningradzkiego. Miałyby zamieszkać w Puszczy Rominckiej leżącej po obu stronach polsko-rosyjskiej granicy (pisaliśmy o tym projekcie 4 sierpnia). Ze strony polskiej jak zawsze uczestniczyli w nim m.in. prof. Wanda Olech, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, i dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromir Krajewski. Gościem honorowym był konsul ds. Polonii Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie Jarosław Strycharski.

W obradach wziął udział wiceminister Zasobów Naturalnych i Ekologii obwodu Kaliningradzkiego Aleksander Sokołow, byli też przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Federacji Rosyjskiej i służb weterynaryjnych.

Wszyscy bardzo pozytywnie odnoszą się do projektu i zaczyna on przybierać realne wymiary. Podczas seminarium w Bałtijsku zajmowano się już wieloma konkretnymi sprawami, dotyczącymi technicznych, praktycznych aspektów sprowadzenia, transportu i aklimatyzacji żubrów, a także opieki nad wolno żyjącą populacją – w tym odpowiedniego przystosowania dla niej wybranego terenu. Niejedno wymaga jeszcze uściślenia i dopracowania, ale nas pewno jest to kolejny krok do tego, by żubry za jakiś czas pojawiły się za naszą północno-wschodnią granicą.

W październiku przyjechać ma do Polski rosyjska grupa robocza, by odwiedzić wiodące ośrodki hodowli żubrów i bezpośrednio zapoznać się z naszymi, sprawdzonymi rozwiązaniami. Pieniądze na ten cel wyłoży Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wszystkie spotkania są organizowane w ramach projektu „Aktywizacja polsko-rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zdjęcia: Wanda Olech i portal FreeKaliningrad.ru

Zdjęcie na stronie głównej (fot. W.O.) – bardzo znany w Kaliningradzie pomnik „Walczące żubry”, którego autorem jest niemiecki rzeźbiarz August Gaul.

Zapisz