SMŻ w Holandii

W dniach 12-13 października odbył się międzynarodowy kongres zorganizowany przez fundację PWN oraz ARK Nature „2007 – 2017: 10 years of European bison in Kraansvlak, The Netherlands”. W wydarzeniu wzięła udział delegacja złożona z pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach oraz członków Stowarzyszenia Miłośników Żubrów – profesor Wanda Olech, dr Zuzanna Nowak oraz dr Daniel Klich z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt.

Kongres miał na celu podsumowanie 10-letniej hodowli żubra na wydmach nadmorskich w rezerwacie Kraansvlak, k. Amsterdamu. W wydarzeniu uczestniczyła liczna grupa osób zaangażowanych w ochronę populacji żubra w Europie, w tym z Holandii, Polski, Niemiec, Szwecji oraz Hiszpanii.
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, profesor Wanda Olech podczas swojego wystąpienia zaprezentowała obecny stan populacji żubra oraz wysiłki podejmowane w ochronie tego gatunku. W ramach spotkania podjęto dyskusję o metodach gospodarowania populacją żubra. Skonfrontowano w tej kwestii podejście praktyczne z często dość idealistycznymi wizjami na funkcjonowanie populacji żubra w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych. Przedyskutowano również incydent zabicia przez niemieckie służby żubra emigrującego z Polski. To przykre zdarzenie przyczyniło się do wzmożenia wysiłków w kierunku opracowania procedur pozwalających na odpowiednie reagowanie w podobnych sytuacjach.
Po prezentacjach i dyskusjach uczestnicy, zgodnie z holenderską tradycją, udali się rowerami do rezerwatu Kraansvlak, gdzie oglądali nowoczesną odłownię oraz teren rezerwatu. Podczas wycieczek terenowych drugiego dnia kongresu można było poznać walory dostępnych siedlisk i poobserwować żubry, hodowane również w innych pobliskich rezerwatach Holandii. Zwiedzanie pobudziło uczestników do dyskusji o metodach gospodarowania stadem. Z kolei w trakcie uroczystej kolacji gospodarze umożliwili gościom skosztowanie specjałów tradycyjnej holenderskiej kuchni.

Zdjęcia: dr Zuzanna Nowak
DSCN4163 DSCN4159 DSCN4155 DSCN4150 DSCN4140 DSCN4111