Stowarzyszenie na konferencji we Wrocławiu

19Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska odbyła się we Wrocławiu dwudniowa konferencja „Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce”. Jej celem było podsumowanie kilkuletniego wdrażania programów środowiskowych i zaprezentowanie rezultatów realizacji projektów współfinansowanych przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Oprócz beneficjentów wzięli w niej udział przedstawiciele państw i instytucji zaangażowanych we wspieranie projektów dotyczących m.in. bioróżnorodności, monitoringu środowiska, termomodernizacji, redukcji CO2 i edukacji ekologicznej. Prowadzono ich w latach 2009–2014 łącznie 241.

Wśród prelegentów była prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów prof. Wa17nda Olech, która opowiedziała o wyjeździe studyjnym do Parku Narodowego Dovrefjell-Sundalsfjella w środkowej Norwegii, latem ub. roku. Na tym rozległym (blisko 1700 km2) górzystym obszarze żyje jedyna w Europie wolna populacja ok. 300 piżmowołów i wielkie stada reniferów. W wyjeździe uczestniczyła grupa członków SMŻ zaangażowanych w projekty „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” i „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, ze sarna nie jest żona jelenia”. Polsko-norweskie spotkanie w niezwykłych, dzikich krajobrazach służyło wymianie doświadczeń i informacji na temat ochrony zagrożonych dużych parzystokopytnych, stanowiących filar ochrony bioróżnorodności w obu krajach. Ważnym elementem wyprawy do parku Dovrefjell-Sundalsfjella były rozmowy o formach prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – jak się okazało bardzo podobnych i u nas, i w Norwegii.

Projekt „Rozwój metapopulacji…”, mający ogromne znaczenie dla zwiększenia populacji żubrów, wprowadzenia ich na nowe tereny i zwiększenia akceptacji społecznej w miejscach przyszłych wsiedleń był realizowany właśnie dzięki funduszom norweskim.