Stowarzyszenie uhonorowane medalem

4

Stowarzyszenie uhonorowane medalem

Podczas uroczystej sesji w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach wręczono w miniony piątek, 12 maja, medale im. Wiktora Godlewskiego osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej. Nagroda ta przyznawana jest od 1992 roku, dla upamiętnienia XIX-wiecznego polskiego przyrodnika, zesłańca, badacza Syberii, który właśnie w Bogutach przyszedł na świat.

W gronie laureatów znalazło się Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, a medal i dyplom odebrała prezes SMŻ prof. Wanda Olech. – Bardzo się cieszę z medalu im. Wiktora Godlewskiego. Z tego, że doceniono nasze wieloletnie starania o to, by żubrów było w Polsce – i nie tylko – coraz więcej i aby żyło się im coraz lepiej, przy rosnącej aprobacie różnych społeczności. Jest to wyróżnienie liczące się w środowisku – powiedziała profesor. – Inicjatywa Ośrodka w Bogutach-Piankach jest świetna, chcę też podkreślić, że także sama uroczystość była bardzo udana i przebiegła w niezwykle miłej atmosferze. To zasługa gospodarzy, którym należą się serdeczne podziękowania.

Kapituła nagrody, pod przewodnictwem prof. Tomasza Boreckiego, b. rektora SGGW, w bieżącym roku zdecydowała, że medale otrzymają także: prof. dr hab. Dariusz GwiazdoFwicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Muzeum Przyrody w Drozdowie (pow. łomżyński), Piotr Tadeusz Kąkol – nauczyciel z LO im. T. Reytana w Warszawie, oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorami uroczystości byli – obok GOKiS w Bogutach-Piankach – Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej i Wójt Gminy.

Spotkanie otworzył Roman Świerżewski, dyrektor ośrodka, dedykując koncert ludowego zespołu „Żurawiacy” laureatom i przybyłym licznie gościom. Zgromadzonych i członków Kapituły w nowym składzie, wybranym na lata 2017–2021 powitał wójt Józef Bogucki, a prof. Tomasz Borecki przedstawił dokonania tegorocznych nagrodzonych. Wicestarosta powiatu ostrowskiego Urszula Wołosiewicz w swoim wystąpieniu zwracała uwagę, jak wiele inicjatyw i działań w powiecie związanych jest z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, i jak dużą wagę się do nich przywiązuje.

Wieczorny program informacyjny TVP Białystok „Obiektyw”, o godz. 21.30, poświęcił wydarzeniu kilka minut. Link do programu znajduje się TUTAJ, a relacja rozpoczyna się po ok. 12’20”.

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, Magdalena Chełchowska, Karolina Gajewska i Włodzimierz Winiarski.