Studiuj z pasją w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pojawił się spot reklamowy uczelni. Filmik oparty jest na nagraniach z zeszłorocznych zajęć dla studentów z przedmiotu „Ocena zagrożeń i projekty w ochronie przyrody”.

Podsumowaniem przedmiotu był wyjazd terenowy do Nadleśnictwa Borki. Na miejscu studenci zwiedzali zagrodę żubrów „Wolisko” i zapoznawali się z przyrodą Puszczy Boreckiej. Pracownicy nadleśnictwa umożliwili im także bliskie spotkanie z wolnościowym stadem żubrów. Osoby chętne mogły pojechać na przyczepie traktora na miejsce dokarmiania i pomóc leśnikom w załadunku paszy z magazynów i następnie jej rozładunku w docelowych miejscach dokarmiania. Studentów nie trzeba było namawiać – wszyscy chcieli zobaczyć żubry z bliska.

Po głównej atrakcji leśnicy przygotowali dla gości ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatą, a następnie zaprosili wszystkich do siedziby nadleśnictwa. Tam odbyła się część wykładowa zajęć – prelekcja o biologii, historii gatunku oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony żubrów, którą wygłosiła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profesor Wanda Olech.

Po pozytywnych opiniach studentów i licznych pytaniach widzimy, że warto takie wyjazdy organizować. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić młodzież do studiowania na SGGW!

Spot SGGW – tutaj