W Puszczy Boreckiej mogą doradzić

2Ponad 30 osób przyjechało na warsztaty związane z projektem „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”, zorganizowane w Nadleśnictwie Borki, w Kruklankach. Uczestnicy spotkania reprezentowali nadleśnictwa z Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Augustowskiej i oczywiście Boreckiej, byli goście z Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i RDOŚ w Białymstoku. Była to okazja, by w gronie osób znających się na żubrowej problematyce podyskutować o konkretnych rozwiązaniach służących ochronie żubrów, możliwościach finansowania wszechstronnej opieki nad stadami i planowanym utworzeniu nowej grupy.

Profesor Wanda Olech nakreśliła na wstępie obecną sytuację gatunku na północno-wschodnim obszarze naszego kraju, natomiast gospodarze spotkania – nadleśniczy Nadleśnictwa Borki Piotr Gawrycki i Nadleśnictwa Czerwony Dwór Mariusz Kimszal 1omówili różne aspekty działalności leśników na terenach zamieszkiwanych przez żubry. Wiążą się z tym nierzadko pewne problemy, ale – na co szczególnie zwracał uwagę Piotr Gawrycki – żubry są wizytówką i dumą regionu. Warto podkreślić, że mimo dużej liczby tych zwierząt w Puszczy Boreckiej (105 na koniec 2014 r., teraz na pewno więcej) stosunkowo niewielkie są kwoty odszkodowań za straty wyrządzane przez żubry na polach. Udało się tu, dzięki wieloletnim staraniom, wypracować skuteczne metody utrzymania stad w obszarach leśnych – i tymi doświadczeniami specjaliści z Borek chętnie się dzielą.

Część warsztatów odbyła się nie w sali nadleśnictwa, ale pod wiatą zagrody pokazowej żubrów w Wolisku, gdzie można oglądać 6 byków przywiezionych z Pszczyny. Zagroda została niedawno zmodernizowana, a jej otoczenie pięknie urządzone w ramach zakończonego już projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”.

O tym, że tego5 rodzaju obiekty są bardzo potrzebne i dobrze służą popularyzacji żubrowej tematyki świadczy stały ruch turystów, przyjeżdżających tu całymi rodzinami, obecnych licznie również w dniu warsztatów. Zdaniem uczestników tego spotkania, było ono bardzo udane, konkretne, rzeczowe (to już trzecie warsztaty w projekcie „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”) i dobrze wróży realizacji planowanych zamierzeń.

Projekt koordynowany jest przez SGGW w partnerstwie z Białowieskim Parkiem Narodowym i nadleśnictwami: Browsk, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Krynki, Waliły, Żednia, Borki, Czerwony Dwór, Augustów, Płaska i Gołdap, a współfinansowany z tzw. Funduszy Norweskich.

Zdjęcia: Krzysztof Głowacz