Warsztaty na temat żubrów w Puszczy Rominckiej

IMG_3813aW Nadleśnictwie Gołdap odbyły się warsztaty dotyczące wsiedlenia stada żubrów do Puszczy Rominckiej – w ramach projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”. Uczestniczyli w nich leśnicy, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, wójtowie i sołtysowie z okolicznych miejscowości, naukowcy, a także kilku właścicieli gospodarstw agroturystycznych – łącznie ponad 30 osób.

Zastanawiano się nad wyborem właściwego terenu i warunków, jakie muszą być spełnione dla bytowania w puszczy grupy 25–30 zwierząt. Nie zastanawiano się już natomiast, czy w ogóle podjąć takie kroki, bo jeszcze parę lat temu nie wszędzie pomysł wprowadzenia żubrów na nowe obszary spotykał się ze zrozumieniem i akceptacją.

Nie ma już tutaj tego problemu – mówi prof. Wanda Olech, która IMG_3808awygłosiła w Gołdapi wstępną prezentację na temat ochrony gatunku Bison bonasus i tworzenia nowych stad w Polsce. – Z przyjemnością i satysfakcją mogłam stwierdzić, że nastawienie leśników jest pozytywne. Dyskusja po przedstawianych przez kolejnych prelegentów materiałach i ekspertyzach była konkretna i rzeczowa

Z ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców północno-wschodniej Polski, dotyczących ich stosunku do żyjących na wolności żubrów wynika, że przede wszystkim są wobec naszych największych ssaków obojętni, a coraz rzadziej niechętni. Najwięcej obaw ujawnia się tam, gdzie żubrów jeszcze nie ma, natomiast w okolicach, gdzie się pojawiają wzrasta pozytywny stosunek do nich i często są traktowane jako symbol regionu i atrakcja przyciągająca chętnych do spotkania z nimi.

Uczestnicy warsztatów bardzo wysoko ocenili ich poziom i przydatność do dalszych działań.

Więcej o szczegółach projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” – w zakładce na naszej stronie.

Zdjęcia: Daniel Jejer