Wizyta gości z obwodu kaliningradzkiego

zubry-polsha-_9_aPrzez kilka dni przebywała w Polsce robocza grupa specjalistów z obwodu kaliningradzkiego, zaangażowanych w rozwijający się projekt wsiedlenia żubrów do Puszczy Rominckiej po stronie rosyjskiej. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ekologii obwodu kaliningradzkiego, zastępca głównego lekarza weterynarii, a także inżynier z ośrodka hodowli jeleni Muszkino, ponieważ tam miałaby ewentualnie powstać zagroda adaptacyjna dla żubrów przywiezionych z naszego kraju.

Goście odwiedzili „Dolinę Charlotty”, gdzie na terenie wielkiego kompleksu turystyczno-rekreacyjnego znajduje się obszerne zoo, a w nim m.in. 7 żubrów, dwa ośrodki hodowli żubrów w Pszczynie (w miejskim parku i znacząco większy w Jankowicach) oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. W Pszczynie spotkali się z władzami miasta i oczywiście z kierownictwem ośrodków, natomiast w Gołuchowie także z prof. Wandą Olech, która koordynuje całość przedsięwzięcia pod kątem merytorycznym.

Wszyscy byli żywo zainteresowani polskimi osiągnięciami w zakresie ochrony żubrów i zadawali oprowadzającym ich fachowcom mnóstwo konkretnych, także technicznych pytań związanych z hodowlą i rozwiązaniami pozwalającymi na stworzenie zwierzętom jak najlepszych warunków. Ciekawe były dla Rosjan również aspekty ekonomiczne – bo pokazowe zagrody, dobrze i starannie zaplanowane, z urozmaiconą ofertą edukacyjną przynoszą zysk. Oglądane ośrodki bardzo się podobały.

Jak podkreślali uczestnicy objazdu „dobrze uczyć się od najlepszych”. Prof. Olech zwracała uwagę na konieczność tworzenia nowych stad – dla dobra gatunku – a obwód kaliningradzki jest jednym z obszarów, które doskonale się do tego nadają.

Wizytę w Polsce opisał w dwóch artykułach portal FreeKaliningrad.ru.

Materiał na temat projektu wprowadzenia żubrów do Puszczy Rominckiej i o zwiedzaniu „Doliny Charlotty” dostępny jest TUTAJ, natomiast opis drugiej części wizyty, czyli pobytu w Pszczynie i Gołuchowie, wraz z wypowiedziami uczestników spotkań – TUTAJ. Oba materiały są w języku rosyjskim.

O rodzeniu się pomysłu i kolejnych etapach można przeczytać na naszej stronie w informacjach opublikowanych 1.06, 4.08 i 6.09.

Zdjęcia: Wanda Olech i portal FreeKaliningrad.ru