Zakończył się projekt „O bioróżnorodności dla przyszłości…”

1Dobiegł końca trwający ponad dwa lata projekt „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim. Cel stanowiło podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Mówiono o bioróżnorodności w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Ostatnim akcentem projektu były warsztaty we Wrocławiu, 10 grudnia – a łącznie zorganizowano ich 32 w 16 województwach. Przygotowane zostały dla nauczycieli przyrody i biologii (na dwóch poziomach: szkoły podstawowe, kl. IV–VI, oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), a także dla edukatorów, czyli osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, np. wycieczki terenowe i koła zainteresowań. W tej grupie przeważali myśliwi, ale byli również przedstawiciele nadleśnictw, oprowadzający czasem grupy szkolne, oraz reprezentanci ekologicznych organizacji pozarządowych.

Każdy z uczestników bezpłatnych warsztatów otrzymał materiały edukacyjne w postaci płyty multimedialnej i przewodnika ułatwiającego swobodne korzystanie z niej. Twórcy projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości…” starali się w ten sposób uzupełnić luki w dostępności do specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Opracowano też wzory scenariuszy zajęć na różnych poziomach – pomagające atrakcyjnie przekazać wiadomości uczniom i – co bardzo ważne – zachęcić ich do własnej aktywności. Wszystkie treści były konsultowane ze specjalistami m.in. pod względem zgodności z podstawą programową.

W spotkaniach wzięło udział ponad 2150 osób i jak wynika z wypełnionych przez nie ankiet, wiedza wyniesiona z warsztatów bardzo im się przyda w dalszej pracy. Wysoko oceniono zarówno poziom merytoryczny szkoleń, jak i sposób ich prowadzenia przez wykładowców.

Zdjęcia: Bartłomiej Popczyk