Zmarł profesor Franciszek Kobryńczuk

SONY DSCZ żalem żegnamy jednego z najstarszych członków Stowarzyszenia Miłośników Żubrów… Profesor doktor habilitowany Franciszek Kobryńczuk (1929–2016), emerytowany nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii odszedł 29 lipca i został pochowany 1 sierpnia w Ceranowie (pow. sokołowski). Przez całe swoje zawodowe życie był związany z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW, a jako anatom weterynaryjny szczególnie interesował się żubrem. Z tej tematyki uzyskał doktorat, habilitację i profesurę. Opublikował ok. 70 prac z zakresu anatomii zwierząt.

Od lat 50. ub. wieku pisał bajki i wiersze dla dzieci, opublikował blisko 30 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Był członkiem Związku Literatów Polskich.

Zdjęcie pochodzi z międzynarodowej konferencji nt. żubrów, zorganizowanej przez SMŻ w 2009 roku w Białowieży.