Żubry i bizony w Polsce oraz „Sprawa dla reportera”

żubryTelewizja Polska podała nam aktualny, planowany termin programu „Sprawa dla reportera”, w którym omawiana jest sprawa hodowli bizonów w Kurozwękach – to 27 sierpnia. Ze strony biorącej w obronę interes żubrów, naszego sztandarowego gatunku, biorą w nim udział m.in. prof. Wanda Olech i prof. Rafał Kowalczyk oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (szerzej na ten temat – na naszej stronie w materiale z 23.07 „Bizony i żubry w ‚Sprawie dla reportera’ – komentarz prof. dr hab. Wandy Olech po nagraniu programu”).

Tematem zajął się też „Tygodnik Powszechny” publikując 6 lipca artykuł Michała Kuźmińskiego „To nie jest kraj dla bizonów”. Uzupełnieniem materiału był zamieszczony w „TP” trzy tygodnie później list właściciela hodowli Jeana Martina Popiela do redakcji, na który odpowiedziała dr n. wet. Magdalena Matuszewska ze Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Ten list nie znalazł się niestety na łamach. Publikujemy oba teksty.

List J.M. Popiela dostępny jest TUTAJ.

Odpowiedź dr M. Matuszewskiej – TUTAJ.